Jak funguje klasický hydraulicky řízený průtokový ohřívač

Začneme tedy od začátku, od doby kdy vznikl první elektrický průtokový ohřívač uběhlo již více než 70 let. Princip se příliš nezměnil ale technologie a použité materiály jsou zcela moderní a neustále se vyvíjejí. Všechny použité materiály jsou atestovány a jsou bezpečné pro styk s vodou.

Základ průtokového ohřívače

Základem průtokového ohřívače je základní deska - tělo z odolného termoplastu, do níž jsou integrovány další součásti jako topná spirála , tlakový spínač, teplotní a tlaková pojistka. Většinou se jedná o typy malých průtokových ohřívačů vody do 6,5kW.

Popis průtokového ohřívače

V základní desce je řada vodních kanálků s různým průřezem, tak aby bylo zajištěno odpovídající proudění vody v různých částech ohřívače. To je navrženo pomocí počítačové simulace. Voda vchází do průtokového ohřívače vstupní trubkou z chromované mosazi ve které je vsazeno filtrační sítko pro zachycení hrubších nečistot z vody. Dále již voda proudí plastovým tělem ohřívače. Dalším prvkem je regulační šroub pro seřízení průtoku, kterým se dají doladit rozdíly v tlaku vody a nastavit správný průtok pro daný typ průtokového ohřívače. Pak následuje tlakový spínač s membránou. Tlakový spínač je hydraulický a funguje na principu podtlakového efektu a při dosažení nastaveného průtoku, tlak vody zvedne membránu, která sepne elektrický kontakt. Tím se aktivuje ohřev vody, který naběhne okamžitě a dosáhne požadovanou teplotu vody již za několik vteřin. Ohřev vody je řešen topnou spirálou ze speciální slitiny nerezové oceli, která je umístěna přímo v protékající vodě. Tento systém přímého ohřevu je mnoha předními výrobci považován za nejefektivnější.

Přenáší velmi vysoký tepelný výkon okamžitě do vody s účinností 99,7%. Dále následuje, přímo nad komorou s topným dílem, bezpečnostní prvek- teplotní a tlaková pojistka (u beztlakové verze není použita) která v případě překročení tepoty přes 90°C nebo vysokého tlaku vody nad 10 barů, přeruší elektrické napájení topného dílu.Tím se předejde poškození nebo poruše průtokového ohřívače. Při aktivaci bezpečnostní pojistky je nutné zjistit příčinu. Až po odstranění důvodu sepnutí je možné bezpečnostní pojistku opět aktivovat manuálním stiskem tlačítka. Hydraulicky ovládaný průtokový ohřívač má tu vlastnost, že topný díl podává plný a konstantní topný výkon po celou dobu kdy je pod napětím. Tak je možné při snížení průtoku vody na baterii, dosáhnout vyšší teploty výstupní vody. Může však docházet k výkyvům teploty výstupní vody z průtokového ohřívače v případě kolísání tlaku vody nebo změny průtoku. V běžném provozu, při napojení na veřejnou vodovodní síť však tento efekt není obvykle znát. Použitím elektronicky řízeného ohřívače se takové problémy zcela vyloučí.

Co ovlivňuje výstupní teplotu?

Jak již bylo zmíněno, topný výkon průtokového ohřívače je konstatní, co se mění, je průtok a teplota vstupní vody. To jsou faktory, které ovlivňují výslednou výstupní teplotu. V praxi to znamená, že v letním období, kdy je teplejší vstupní voda (o více než 10°C) dosáhne ohřívač i vyšší výstupní teplotu vody při stejném tepelném výkonu než v zimě.

Malé průtokové ohřívače jsou spolehlivý a jednoduchý způsob přípravy teplé vody k umyvadlu, nebo dřezu.


:
:
:
:
:
Kontaktní údaje:
*
*
*
*
*
Potřebujete poradit?

Kontaktuje nás

Produktové řady

Vyberte si vhodný produkt

Napište nám

Jsme Vám k dispozici

Kalkulačka

Chcete spočítat úsporu?

Kde nás najdete

Jsme tu pro Vás

Online chat

Poradíme Vám ihned

SEO optimalizace