Jaká je životnost průtokového ohřívače

Jak dlouho funguje průtokový ohřívač v běžných provozních podmínkách?

Tak předem je potřeba stanovit co jsou běžné podmínky.

Je několik faktorů, které mají na životnost průtokového ohřívače velký vliv. Například tvrdá voda, bohatá na rozpuštěné minerální látky má tu nepříjemnou vlastnost, že rozpuštěné nerosty (nejčastěji CaO a MgO) se usazují na topných dílech, kde je vyšší povrchová teplota. Množství takových usazenin je přímo úměrné stupni tvrdosti vody a délce provozu. Teoreticky takto nelze vypočítat časově dobu životnosti průtokového ohřívače ale časem dojde k neprůchodnosti topného dílu.

Každé zařízení pro přípravu teplé užitkové vody vyžaduje vstupní vodu s určitou kvalitou (to ostatně stanovují i oborové normy). Pokud jsou dodrženy provozní podmínky určené výrobcem průtokového ohřívače, tak zařízení bude spolehlivě fungovat 15 i více let jak nám dokazují příklady z praxe.

Elektrický průtokový ohřívač vody

Elektrický průtokový ohřívač vody má řadu výhod, ale i svá specifika daná konstrukcí a ohřevným systémem. Tyto vlastnosti je potřeba vzít do úvahy v případě, kdy je v místě instalace například nestabilní zdroj vody s možností výpadku dodávky a zavzdušnění potrubí. To může nastat v případě použití na chatě v horách, nebo objektu, který je provozován občasně a kde je zdrojem vody studna.

Vzduch ve vodě ohrožuje při provozu topný díl elektrického průtokového ohřívače. Topné spirály předávají vodě velký tepelný výkon, vzduchové bubliny teplo neodebírají a povrch topné spirály se může poškodit při průchodu většího množství vzduchu ohřívačem. V tomto ohledu mají velkou výhodu elektronicky řízené  průtokové ohřívače vody. Ty jsou vybaveny detekcí vzduchových bublin ve vstupní vodě. Pokud průtokový ohřívač za provozu zjistí, že s vodou přicházejí i vzduchové bubliny, okamžitě odpojí napájení topného dílu a tím zabrání poruše. Po stabilizování situace se ohřev automaticky obnoví.

Při běžném napojení na veřejnou vodovodní síť, se tyto rizika nevyskytují a ohřívače spolehlivě a úsporně slouží dlouhou řadu let.

 


:
:
:
:
:
Kontaktní údaje:
*
*
*
*
*
Potřebujete poradit?

Kontaktuje nás

Produktové řady

Vyberte si vhodný produkt

Napište nám

Jsme Vám k dispozici

Kalkulačka

Chcete spočítat úsporu?

Kde nás najdete

Jsme tu pro Vás

Online chat

Poradíme Vám ihned

SEO optimalizace